Bc. Viktor Jochman

Master's thesis

Efekt kardiovaskulární rehabilitace na hodnoty indexu tuhosti tepenné stěny (Cardio-Ankle Vascular index) a hladinu cholesterolu u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolémií

Effect of cardiac rehabilitation on parameters of Cardio-Ankle Vascular index and level of cholesterol in woman with chronic ischemic heart disease and hypercholesterolemia
Abstract:
Diplomová práce je věnována vlivu kardiovaskulární rehabilitace u žen s ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolémií. Cílem práce bylo posoudit efekt kombinovaného ambulantního řízeného rehabili-tačního programu u skupiny pacientek, které absolvovaly kardiovasku-lární rehabilitaci ve Fakultní nemocnici u sv. Anny na Klinice tělový-chovného lékařství a rehabilitace a porovnat ho se skupinou pacientek …more
Abstract:
This master thesis deals with the importance of outpatient rehabilitati-on in woman with ischemic heart disease. The aim of the thesis was to assess the impact of a outpatient supervised rehabilitation program, which was at the Department of Sports Medicine and Rehabilitation (St. Ann´s Faculty Hospital in Brno) and compare with another group of pacients with ischemic heart disease which did not complete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2021
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy