Bc. Petra HAJÍČKOVÁ

Master's thesis

Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče

Motivation and job satisfaction of social workers in the Department of Social Care
Abstract:
Diplomová práce s názvem "Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče" se zaměřuje na hlavní aktéry sociální práce - sociální pracovníky. Cílem mé diplomové práce je popsat pracovní spokojenost a motivaci a zaměřit pozornost na to, jak sociální pracovníci na odboru sociální péče vnímají vlastní spokojenost s prací a jaké okolnosti je k výkonu práce motivují. Diplomová …more
Abstract:
The diploma thesis "Motivation and work satisfaction of social worker in the Department of Social care" is focused on the most important part of social work- social workers. The diploma thesis aims to describe motivation and job satisfaction and to pay attention to how social workers in the social care department perceive their own satisfaction with work and what conditions motivate them to perform …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAJÍČKOVÁ, Petra. Motivace a pracovní spokojenost sociálních pracovníků na odboru sociální péče. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií