Bc. Tomáš Sikora

Bakalářská práce

Vizuální identita softwaru Fidentis

Fidentis software visual identity
Anotace:
V teoretické části práce se zabývám pojmy firemní identity a jednotného vizuálního stylu v kombinaci s 3D grafikou. Podrobně popisuji historii a vývoj 3D značek. V praktické části se zabývám tvorbou značky a vizuální identity pro software Fidentis. Výstupem je grafický manuál, animovaná propagace a návrh webové stránky.
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with therms of Corporate identity and Corporate design with combination of 3D graphics. I describe in detail the history and the evolution of 3D marks. The focus of the practical part is a creation of the mark and the Corporate design for the software Fidentis. The output is a graphic manual, animated promotional and design of website.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: MgA. Jana Malíková
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pevný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky