Bc. Lukáš Grábl

Diplomová práce

Rozdíly ve výslechu osob se specifickými potřebami v policejní praxi

Differences in the interrogation of persons with special needs in police practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postupy výslechových interakcí osob se specifickými potřebami prováděných kriminalisty a doporučuje postupy nové. Teoretická část je věnována poznatkům, které byly k této problematice zjištěny a z těch poté vychází praktická část.
Abstract:
This thesis finds out the procedures carried out by detectives interviewing interactions with people with disabilities and recommends new procedures. The theoretical part is devoted to knowledge so far identified on this issue, from which then comes the practical part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií