Bc. Petra Kostelníková

Bakalářská práce

Teaching English to Children with Special Needs

Teaching English to Children with Special Needs
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám výukou angličtiny žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Ve své práci jsem se zaměřila především na žáky šestých tříd, jelikož je tento ročník přechodem z prvního stupně na druhý. Má práce se týká především dyslektických dětí. V teoretické části práce jsem se snažila vysvětlit co to dyslexie vlastně je, čím je zapříčiněna, jak ji rozpoznáme a především …více
Abstract:
I deal with the topic of teaching English to pupils with specific learning disabilities in basic school. I focus on pupils from the sixth class, whereas this form means the transition between the primary and secondary school. My thesis particularly deals with dyslexic children. In the theoretical part I tried to explain what dyslexia is, how it is caused, how we identify it and mainly I focused on …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta