Jana Bařinková

Bakalářská práce

Possibilities of using solar systems in Albania

Possibilities of using solar systems in Albania
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem fotovoltaických solárních systémů a možnostmi jejich realizace v Albánii. Cílem práce je identifikovat roli podpůrných systémů pro rozvoj fotovoltaických systémů a zhodnotit institucionální podmínky trhu s fotovoltaikou a v jeho rámci nalézt prostor pro uplatnění českých firem. V teoretické části byly definovány základní pojmy týkající se solární energie a byl …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of photovoltaic solar systems and the possibilities of their implementation in Albania. The aim of the thesis is to identify the role of supportive schemes on the development of PV systems and assess institutional conditions of the photovoltaic system market and possibilities for business activities of Czech companies in the Albanian PV sector. Within the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií