Bc. Markéta Tomešová

Master's thesis

Mezinárodní rozvojové banky - jejich role v měnícím se ekonomickém prostředí

Abstract:
Předmětem diplomové práce jsou mezinárodní rozvojové banky, konkrétně se práce zaměřuje na Světovou banku, Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. Práce začíná historickými počátky, kterými byla Bretton-woodská konference, a poté se věnuje proměnám jednotlivých bank od založení do současnosti. V první řadě zmiňuje základní charakteristiku, kterou tvoří vznik, cíle banky, organizační …more
Abstract:
The subject of this thesis are international development banks, specifically the work focuses on the World Bank, the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development. The work begins with the historical beginnings of the Bretton Woods Conference and then addresses the transformation of individual banks from foundation to present. First of all, it mentions the basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Procházka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS