Bc. Markéta Vyhnánková

Bakalářská práce

Specifické poruchy učení, dyslexie

Specific Learning Disabilities, Dyslexia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou žáků s dyslexií na základních školách. Cílem bakalářské práce bylo zjistit jak často se hlásí žáci s dyslexií na střední školy ukončené maturitní zkouškou, průměrné klasifikační výsledky žáků s dyslexií v porovnání s žáky bez poruch učení a porovnání výsledků žáků s dyslexií s žáky bez poruch učení v přírodních vědách.
Abstract:
The bachelor thesis deals with pupils with dyslexia in elementary schools. The aim of this thesis was to determine how frequently students with dyslexia report to high school leading to graduation exams, the average classification results of students with dyslexia compared to students without learning disabilities and comparing the results of students with dyslexia with students without learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Roudná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyhnánková, Markéta. Specifické poruchy učení, dyslexie. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku