Bc. Markéta Pokorná

Bachelor's thesis

Obraz ženy v současných polských časopisech pro ženy

Image of women in the current Polish magazines for women
Abstract:
Tématem mojí bakalářské diplomové práce je obraz ženy v současných polských časopisech pro ženy. První část vychází ze specifické polské teorie jazykového obrazu světa, která nám přibližuje jazyk z hlediska kulturního vývoje a předkládá nám vlivy, které na jeho změny po staletí působily. Další část obsahuje analýzu obrazu ženy, jenž nám současná konzumní společnost předkládá. Praktická část je částí …more
Abstract:
The theme of my bachelor degree thesis is the image of women in the current Polish magazines for women. The first part is based on specific Polish theory language world´s image that the language approaches on the part of cultural developments and submits us influences its changes for centuries they operate. The next section provides analysis of the image of women that current consumer society submits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2010
  • Supervisor: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta