Bc. Milan ŠIROKÝ

Diplomová práce

Příprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnosti

Application of the law on cyber security
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návodu na vytvoření bezpečnostní dokumentace požadované zákonem č. 181/2014 Sb.. V první kapitole je uveden popis samotného zákona spolu se zajímavými paragrafy. Další kapitola se věnuje představení dvou interních systémů, které poslouží jako vzor pro vytvoření dokumentace. Třetí nejdůležitější kapitola se věnuje samotné tvorbě bezpečnostní dokumentace se všemi …více
Abstract:
This thesis focused on making a tutorial for creating security documentation, which is required by law number 181/2014 collection. In the first chapter is describe of this law with interesting paragraphs. The next chapter is focused on presentation of two internal systems, which are used as example for creating a documentation. In the third the most important chapter is shown how is it possible to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Loutocká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIROKÝ, Milan. Příprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnosti. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/