Bc. Lubomír Malina

Diplomová práce

Návrh bezpečnostní dokumentace ve vztahu k zajištění bezpečnosti stadionu v Uherském Hradišti v rámci konání Mistrovství Evropy do 21 let

A Security Documentation Proposal for Ensuring Security in the Uherske Hradište Stadium in the Context of the Under-21 European Championship
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou bezpečnosti na sportovních akcích v zaměření na konání fotbalových utkání, která budou odehrána v rámci pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let v České republice na Stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Práce řeší metodické, právní a organizační oblasti týkající se bezpečnosti na fotbalových utkáních. Teoretická část je zaměřena na posouzení dané …více
Abstract:
This thesis deals with the security issues at sports events in connection with football matches that will be played at the Stadium of Miroslav Valenta in Uherské Hradiště at European Championship under 21 years in the Czech Republic. Thesis solves methodological, legal and organizational areas related to security at football matches. The theoretical part is focused on the assessment of the issues in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015
Zveřejnit od: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malina, Lubomír. Návrh bezpečnostní dokumentace ve vztahu k zajištění bezpečnosti stadionu v Uherském Hradišti v rámci konání Mistrovství Evropy do 21 let. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe