Bc. Milan ŠIROKÝ

Master's thesis

Příprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnosti

Application of the law on cyber security
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návodu na vytvoření bezpečnostní dokumentace požadované zákonem č. 181/2014 Sb.. V první kapitole je uveden popis samotného zákona spolu se zajímavými paragrafy. Další kapitola se věnuje představení dvou interních systémů, které poslouží jako vzor pro vytvoření dokumentace. Třetí nejdůležitější kapitola se věnuje samotné tvorbě bezpečnostní dokumentace se všemi …more
Abstract:
This thesis focused on making a tutorial for creating security documentation, which is required by law number 181/2014 collection. In the first chapter is describe of this law with interesting paragraphs. The next chapter is focused on presentation of two internal systems, which are used as example for creating a documentation. In the third the most important chapter is shown how is it possible to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Monika Loutocká

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIROKÝ, Milan. Příprava bezpečnostní dokumentace vyhovující zákonu o kybernetické bezpečnosti. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/