Bc. Tomáš Surík

Bakalářská práce

Reálné opce

Real Options
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to describe and analyze the real options as one of the capital budgeting methods and to reach conclusions about their usefulness in real life business problems. Theoretical part of work is primarily focused on option pricing methods and later on theory of real options. In practical part of this thesis theory will be applied to price a real option present in real …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Reálne Opcie“ je popis a analýza reálnych opcií ako jednej z techník hodnotenia efektívnosti reálnych investícií a formulácia záverov o ich použiteľnosti v podnikateľskej praxi. Teoretická časť práce je primárne zameraná na jednotlivé techniky oceňovania opcií a následne na teóriu samotných reálnych opcií. V praktickej časti budú aplikované teoretické poznatky a bude ocenená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance