Ing. Přemysl Šrámek

Doctoral thesis

Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí

The periodic timetable influence on line capacity
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá vlivem periodicity JŘ na kapacitu trati. Nejdříve je na základě jízdního řádu 2016 vytvořena simulace v simulačním programu SimuT, poté jsou pro jednotlivá vozební ramena vytvořeny a následně simulovány periodické jízdní řády. Výstupem simulace je vždy počet vlakových tras (kvantitativní parametr), průměrné přírůstky zpoždění (kvalitativní parametr) a kapacitní ukazatele …more
Abstract:
This thesis deals with the influence of timetable periodicity on line capacity. First, based on the schedule 2016 there is created a simulation in the simulation program SimuT, and then they are for individual train branches formed and subsequently simulated periodic schedules. The output of the simulation is always a number of train routes (quantitative parameter), the average delay increments (qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šrámek, Přemysl. Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / field:
Technique and Technology in Transport and Communications / Technology and Management in Transport and Telecommunications: Technology