Mgr. Martin Lysoněk

Bakalářská práce

Senior na pozici dozorce v muzejní instituci

Senior on the Position Attendant in the Museum Institution
Anotace:
Tato práce pojednává o úrovni stáří a stárnutí dozorců/uvaděčů v muzejních institucích. První část teoreticky popisuje fenomén stáří a stárnutí z pohledu vědy a o možnostech tento nezvratný proces zkvalitnit. Druhá část je kvalitativní výzkum úrovně stáří a stárnutí dozorců/uvaděčů v post-produktivním věku v muzejních institucích.
Abstract:
The Bachelor thesis concern level of old age and ageing by museum guard/usher in institution fo museum. Theoretical section sumarized phenomenon of old age na ageing in population from the perspective of science like sociology, medicine and the way how to improve this irreversible process. Second part is kvalitativ research of old age level and ageing museums guards/ushers as working pensioners in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta