Bc. Martina Velísková

Diplomová práce

Analyse der ausgewählten Einstufungstests zu Grammatik und Wortschatz

Analysis of Selected Grammar and Vocabulary Level Tests
Abstract:
This diploma thesis deals with tests focusing on grammar and vocabulary, which are used to determine the level of language skills according to the Common European Framework of Reference for Languages. In the practical part two selected tests are analysed and the language skills of German language translators is verified.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá testy zaměřenými na gramatiku a slovní zásobu, které slouží ke stanovení jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V praktické části jsou analyzovány dva vybrané testy a ověřena jazyková kompetence překladatelů německého jazyka.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta