Jiří Hrdlička

Bakalářská práce

Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování

The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making
Anotace:
Práce popisuje podrobně výkazy rozvahu, zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Na vzorku výkazů společnosti je zkoumáno jejich složení a informace, které z něho může manažer získat.
Abstract:
The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Taťána Kozlová
  • Oponent: Julie Tužová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63345