Jiří Hrdlička

Bachelor's thesis

Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování

The Importance of Statement Balance Sheet, Profit and Loss, Cash Flow in Managerial Decision Making
Abstract:
Práce popisuje podrobně výkazy rozvahu, zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích. Na vzorku výkazů společnosti je zkoumáno jejich složení a informace, které z něho může manažer získat.
Abstract:
The work describes detailed of statements balance sheet, profit and loss and cash flow statement. In a sample of statements some company is examined their composition and the information that the manager can get him.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Taťána Kozlová
  • Reader: Julie Tužová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63345