Bc. Pavel Vondrášek

Bakalářská práce

Současný stav a vývojové trendy mediálního trhu v ČR

Current status and development trends of the media market in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci s názvem Současný stav a vývojové trendy mediálního trhu v ČR jsem se věnoval detailnímu popisu jednotlivých mediatypů včetně jejich historického vývoje a v teoretické rovině vlivu a účinkům masových sdělovacích prostředků na veřejné mínění, jednotlivce a celou společnost. V dalších částech se zabývám aktuální vlastnickou strukturou nejvýznamnějších médií v České republice a problematice …více
Abstract:
In the Bachelor thesis which is titled Currentstate and development trends of the media market in the Czech Republic I focused on the detailed description of individual media types including their development in history and, in theoretical level, the influence and effects of the mass media on the opinion of the public, individuals and the whole society. In its other parts I dealt with the current ownership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní