Ing. Zuzana Gargelová

Bakalářská práce

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí

Problems of accommodation services in the tourist area of "Znojmo and Dyje river region"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit na základě vlastního dotazníkové šetření míru důvěry poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí ve stabilitu jejich podnikatelského prostředí. První část charakterizuje ubytovací zařízení v cestovním ruchu obecně, zabývá se jejich charakteristikou, klasifikací a rolemi. Druhá část je zaměřena na turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to assess, on the basis of my own questionnaire survey, the degree of trust of accommodation services providers in the tourist area of "Znojmo and Dyje river region" in the stability of their business environment. The first part describes the accommodation facilities in tourism in general, deals with their characteristics, classification and roles. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta