Adéla Juránková, DiS.

Bachelor's thesis

Komparace zdanění příjmů fyzických osob

Comparison of personal income taxation
Abstract:
Práce je zaměřena na komparaci zdanění příjmů ze závislé činnosti v České republice a v Německu. První část obsahuje vymezení základních pojmů a daňové soustavy obou zemí. Druhá část se zabývá daní z příjmů a schématy výpočtu ve srovnávaných zemích. Dále obsahuje komparaci daňového zatížení pro modelové příklady. V závěru jsou uvedeny výsledky komparace.
Abstract:
This thesis focuses on the comparison of taxation of income from dependent activities in the Czech Republic and Germany. The first part contains definitions of the basic concepts and the tax systems of both countries. The second part deals with the income tax and the calculation scheme in the countries compared. It also contains a comparison of the tax burden for model examples. In the conclusion of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2021
  • Supervisor: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Velička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING