Theses 

Spokojenost zákazníků v poprodejní síti ŠKODA AUTO a. s. v České republice – Bc. Lucie Slobodzianová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Slobodzianová

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníků v poprodejní síti ŠKODA AUTO a. s. v České republice

Customer satisfaction of ŠKODA AUTO a. s. in After Sales in the Czech Republic

Anotace: Cílem bakalářské práce bude s využitím teoretických poznatků a na základě provedené analýzy současného stavu v oblasti zkoumání zákaznické spokojenosti s firmou ŠKODA AUTO a.s. navrhnout úpravy či změny za účelem zefektivnění a zjednodušení CSS studie. Práce je členěna do dvou oblastí, z nichž první popisuje teoretické základy, metody a procesy marketingového výzkumu, kam výzkumy zákaznické spokojenosti spadají. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je analyzována CSS studie a její podpůrné nástroje, což dohromady slouží pro zkoumání, měření a sledování zákaznické spokojenosti v poprodejních službách ŠKODA AUTO a.s.

Abstract: The aim of the thesis will be using theoretical knowledge and based on the analysis of the current state of exploration of customer satisfaction with the company ŠKODA AUTO a.s. propose adjustments or changes to streamline and simplify the CSS study. The thesis is divided into two areas. The first describes theoretical basis, methods and processes of marketing research, where surveys of customer satisfaction belong. The theoretical part is followed by a practical part, where are analyzes of the CSS survey and its support instruments which are together used for examining, measuring and monitoring customer satisfaction within after-sales services in ŠKODA AUTO a.s.

Klíčová slova: Zákaznická spokojenost, Marketingový výzkum, Analýza, ŠKODA AUTO a.s., Poprodejní služby. Customer Satisfaction, Marketing Research, Analysis, After-Sales Services.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz