Silvie SÝKOROVÁ

Bakalářská práce

Kontrola veřejné správy v činnosti veřejného ochránce práv

Control of Public Administration in the Activities of Public Defender of Rights
Anotace:
Tato bakalářská práce vymezuje subjekty kontroly veřejné správy, obzvláště jsem se pak zaměřila na institut veřejného ochránce práv. V teoretické části jsou nejprve definovány jednotlivé subjekty kontroly, poté vznik a klasifikace institutu veřejného ochránce práv, současná právní úprava v České republice a nakonec působnost ombudsmana v oblasti dis-kriminace. V praktické části si pak čtenář může prostudovat …více
Abstract:
This thesis defines the control of public administration entities, in particular, I focused on the institution of ombudsman. The theoretical part is first defined the different entities of control, then the establishment and classification of ombudsman institute, the current legislation in the Czech Republic and finally the field of action of the ombudsman in the discrimination. In the practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Silvie. Kontrola veřejné správy v činnosti veřejného ochránce práv. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe