Radka KŘEČKOVÁ

Bakalářská práce

Kulturinitiative "Kulturhauptstadt Europas" im internationalen Vergleich (Pilsen, Essen für das Ruhrgebiet, Linz)

Cultural event "European Capital of Culture" in international comparison (Pilsen, Essen for the Ruhr, Linz)
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the topic "European Capital of Culture", namely with the history of this cultural event, participation conditions, selection procedure and the funding. In addition, there are described positive effects of this cultural event on the selcted cities. In the practical part some of the projects of the cieties Pilsen, Linz and the Rhineland metropolis are introduced. There …více
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu "Evropské hlavní město kultury", zabývá historií této kulturní iniciativy, podmínkami účasti, výběrovým řízením a jejím financováním. Mimo to jsou zde popsány pozitivní dopady této kulturní akce na vybraná města. V praktické části jsou představeny některé projekty měst - Plzeň, Linec a metropole Porúří. Dále je zde objasněno i financování těchto projektů. Programy …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEČKOVÁ, Radka. Kulturinitiative "Kulturhauptstadt Europas" im internationalen Vergleich (Pilsen, Essen für das Ruhrgebiet, Linz). Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická