Martina Vítová

Bachelor's thesis

Hrozí syndrom vyhoření u pracovníků na akutní interní ambulanci?

Droht Burnout-Syndrom bei Angestellten in der internistichen Notaufnahme?
Abstract:
VÍTOVÁ, Martina. Hrozí syndrom vyhoření u pracovníku interní ambulance? Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 93 s. Tématem bakalářské práce je průzkum míry syndromu vyhoření u pracovníků interní ambulance. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce charakterizuje termín syndrom …more
Abstract:
VÍTOVÁ, Martina. Droht Burnout-Syndrom bei Angestellten in der internistichen Notaufnahme? Grad der Qualifikation: Bachelor (Bc.). Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. Praha. 2020. 93 P. Das Thema dieser Bachelorarbeit ist die Untersuchung des Burnout-Syndroms beim Personal der internistischen Notaufnahme. Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil unterteilt. Im theoretischen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Reader: PhDr. Ľubica Kurucová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola zdravotnická