Aneta Hrabcová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace firmy Dermacol

Marketing communication by Dermacol.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací firmy Dermacol, a přede-vším novými nástroji marketingové komunikace. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy marketingové komunikace, komunikační mix a nové komunikační nástroje či technologie především z oblasti internetové marketingové komunika-ce. Praktická část práce je zaměřena na českou značku pečující a dekorativní kos-metiky Dermacol …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the marketing communication of the company Dermacol, and especially with the new tools of marketing communication. The theoretical part explains the basic concepts of marketing communication, com-munication mix and new communication tools or technologies especially from the area of internet marketing communication. The practical part is focused on the Czech brand of care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta