Theses 

Veřejné výdaje na vzdělávání v ČR a hodnocení jejich efektivnosti – Andrea Šedivcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Šedivcová

Bakalářská práce

Veřejné výdaje na vzdělávání v ČR a hodnocení jejich efektivnosti

Public spending for education and evaluation of their effectiveness

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá Veřejnými výdaji na vzdělávání v ČR a hodnocením jejich efektivnosti. Je zde obsažena charakteristika fungování a financování jak regionálních, tak i vysokých škol, což poskytuje možnost globálního pohledu na celý systém vzdělávání v Čechách. V úvodu je popsán systém českého školství, dále se práce zabývá financování vzdělávání z veřejného rozpočtu a nakonec na základě zjištěných údajů analyzuje a hodnotí efektivnost výdajů na vzdělávání pomocí metody 3E- hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Abstract: The Bachelor thesis deals with public spending for education and evaluation of their effectiveness. It includes functioning characteristics and financing of regional schools and universities. It provides the possibility of a global view of the entire education system in the Czech Republic. The first part of the thesis describes system of education in the Czech Republic, the second part deals with education funding from the public budget. Finally based on collected data the thesis analyzes and evaluates the effectiveness of spending on education by using methods 3E - economy, efficiency and effectiveness.

Klíčová slova: financování školství, systém vzdělávání, veřejné výdaje, hodnocení efektivnosti

Keywords: evaluation of effectiveness, public spending, education funding, system of education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Leoš Vítek
  • Oponent: Jana Moravcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46957

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz