Theses 

Logistika zásobování hotelů a restaurací – Mgr. Anna Číhalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Anna Číhalová

Master's thesis

Logistika zásobování hotelů a restaurací

Hotel and Restaurant Supply Logistics

Abstract: Abstrakt Číhalová, Anna. Logistika zásobování hotelů a restaurací. [Diplomová práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, Praha: 2017. 90 s. Diplomová práce je zaměřena na nákupní logistiku a hodnocení dodavatelů, které ovlivňuje řadu dalších zásobovacích procesů. Předmětem teoretické části je vymezení pojmů souvisejících s nákupní logistikou a specifik stravovacích služeb. V praktické části jsou analyzováni dodavatelé, formulovány a porovnávány kritéria hodnocení dodavatelů s návrhem doporučení pro racionalizaci spolupráce s dodavateli, a tedy i zlepšení zásobovacího systému. V závěru je provedeno vyhodnocení porovnání dvou odlišných gastronomických provozů, jejímž výsledkem je, že služby dodavatelů jsou podobné u obou sledovaných gastronomických jednotek. Současně je závěrem konstatováno, že je potřeba neustále zpřesňovat požadavky na rozsah a pravidelnost dodávek prostřednictvím hodnocení služeb dodavatelů.

Abstract: Abstract Číhalová, Anna The logistics of hotels and restaurants supply, (Master`s Dissertation). The institute of Hospitality Management in Prague 8,ltd., Prague 2017. Number of pages 90. This master's thesis focuses on the logistics of purchasing and the evaluation of suppliers which influence many other supplying processes. The theoretical part defines terms related to purchasing logistics and the specifics of catering services. The practical part analyses suppliers and formulates and compares criteria for the evaluation of suppliers. It offers a suggestion for rationalization of the cooperation with suppliers which would lead to an improvement of the supplying system. The final part compares an evaluation of two different gastronomy establishments. The result presents a similar outcome for both observed units. The thesis concludes that there is a constant need for specifying requirements concerning the range and regularity of supplies via the service evaluation of suppliers.

Keywords: Klíčová slova, hotel, kritéria hodnocení dodavatelů, nákupní logistika, služby dodavatelů, specifika stravovacích služeb, školní jídelna Key words, criteria for the evaluation of suppliers, logistics of purchasing, service of suppliers, specifics of catering services, school cafeteria

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Reader: Ing. Blanka Zimáková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 04:08, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz