Bc. Veronika Faltová

Diplomová práce

Motivace středně velkého podniku ke společensky odpovědnému chování

Motivation of a medium-sized company to socially responsible behaviour
Anotace:
Ambicí této práce je poskytnout čtenáři vhled do reality společensky odpovědného chování u středně velkých podniků. Hlavním výzkumným cílem je odhalení povahy hodnotového základu motivace realizovat společensky odpovědné aktivity ve středně velkém podniku, a to pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zástupci reálné (z důvodu ochrany dat anonymizované) středně velké společnosti a podrobným studiem …více
Abstract:
The ambition of this thesis is to provide the reader with a better understanding of the reality of CSR of a medium-sized company. The main research objective of this thesis is through a semi-structured interviews with representatives of a real, but anonymized, medium-sized company and by studying sufficient documents to expose the value nature of a motivation to exercise a socially responsible behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Hejtmánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje