Vojtěch Carbol

Master's thesis

Datové schránky v Business Central

Databoxes in Business Central
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problémem integrace funkcionality datové schránky systému ISDS do systému Business Central. Této integrace je dosaženo pomocí webových služeb, zejména protokolu SOAP a rozšiřitelnosti Business Central za pomoci doplňků.
Abstract:
Diploma thesis deals with the problem of integrating Databox functionality into the Business Central system. This integration is achieved through web services, SOAP protocol specifically, and Business Central extension features.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2022
  • Vedúci: Libor Gála
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84964