Mgr. Pavol Pitoňák

Bakalářská práce

DbUnit support for NetBeans IDE

DbUnit support for NetBeans IDE
Anotace:
Úlohou tejto práce je vytvoriť modul do vývojového prostredia NetBeans, ktorý by pridal podporu pre knižnicu DbUnit. Úvod do knižnice DbUnit vysvetľuje prečo je jednotkové testovanie dôležité a ako zjednodušiť testovanie databázových aplikácií. Úvod do platformy NetBeans pomáha porozumieť platforme, jej rozhraniam a ukazuje, ako je možné ušetriť čas a zdroje. V následujúcich kapitolách je popísaný …více
Abstract:
This thesis is focused on creating a module that would integrate DbUnit into NetBeans IDE. The introduction to DbUnit explains why unit testing is important and also explains how to make testing of database applications much easier. Brief introduction to the NetBeans Platform helps to understand the Platform, its APIs, and shows how it can help programmers to save their time and resources. In the following …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. David Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika