Josef Schlehofer

Bakalářská práce

Nástroj pro monitoring provozu na interní síti s využitím Deep Packet Inspection

Tool for Monitoring Internal Network Traffic Using Deep Packet Inspection
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá nejen síťovým provozem a open-source nástroji pro monitorování a analýzu síťového provozu, ale také současným řešením webového nástroje na routerech Turris s operačním systémem OpenWrt pro monitoring provozu na interní sítí s Deep Packet Inspection a vývoji nového webové prostředí. Praktická část se věnuje výstupu nového webové rozhraní za použití vybrané …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on network traffic and open-source tools suitable for monitoring and analyzing traffic and looks at improving the currently used web interface for monitoring the internal network using Deep Packet Inspection on Turris routers with the operating system OpenWrt in the theoretical part. The practical part focuses on creating a new web interface using a selected library and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schlehofer, Josef. Nástroj pro monitoring provozu na interní síti s využitím Deep Packet Inspection. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě