Bc. Vít Čermák

Bakalářská práce

Vývoj webové aplikace Dr. Mouse

Web application Dr. Mouse
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vývoje všech částí webové aplikace pomocí moderních nástrojů využívaných v komerční praxi. Stávající webová aplikace Dr. Mouse obsahuje databázi veterinářů a uživatelské rozhraní pro vyhledávání veterinárních ordinací dle požadovaných kritérií, dále obsahuje poradnu a blog. Předmětem bakalářské práce je vývoj nové části, která uživateli umožní vytvořit profil …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on development of a web application using modern tools commonly used in commercial software development. Current web application Dr. Mouse includes a database of veterinarians and a user interface for searching veterinarians by given criteria. Furthermore, it includes consulting room and blog. The goal of the bachelor thesis is to develop a new section, which allows a user to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní