Josef Schlehofer

Bachelor's thesis

Nástroj pro monitoring provozu na interní síti s využitím Deep Packet Inspection

Tool for Monitoring Internal Network Traffic Using Deep Packet Inspection
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá nejen síťovým provozem a open-source nástroji pro monitorování a analýzu síťového provozu, ale také současným řešením webového nástroje na routerech Turris s operačním systémem OpenWrt pro monitoring provozu na interní sítí s Deep Packet Inspection a vývoji nového webové prostředí. Praktická část se věnuje výstupu nového webové rozhraní za použití vybrané …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on network traffic and open-source tools suitable for monitoring and analyzing traffic and looks at improving the currently used web interface for monitoring the internal network using Deep Packet Inspection on Turris routers with the operating system OpenWrt in the theoretical part. The practical part focuses on creating a new web interface using a selected library and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Schlehofer, Josef. Nástroj pro monitoring provozu na interní síti s využitím Deep Packet Inspection. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration