Ing. Petra Stárková

Bakalářská práce

Jak uspět ve výběrovém řízení na pozici Key Account Managera

How to succeed in selection procedure in Key Account Manager position
Anotace:
Bakalářská práce popisuje návod na to, jak být úspěšný u přijímacího pohovoru na pozici Key Account Managera (KAM). V teoretické části je popsáno, jak fungují executive search společnosti, proces hledání a jejich historie. Věnuje se také Sales a Key Account Managementu i manažerům, kteří v této oblasti pracují. Jádrem je rozpracované doporučení, jak se připravit a chovat při osobním pohovoru. Praktická …více
Abstract:
Bachelor's thesis describes the instructions on how to be successful at the interview for the position of Key Account Manager (KAM). The theoretical part describes how work the executive search company, the search process and their history. He is also the Sales and Key Account Management and managers who are working in this field. The core is developed recommendations on how to prepare and behave in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní