Ivana Bochenková

Bakalářská práce

Analýza využitelnosti bonitně-bankrotního modelu IN05 v ČR

Usability analysis of value and bankruptcy model IN05 in Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem bonitních a bankrotních modelů a jejich schopnosti podat spolehlivou zprávu a finančním stavu podniku. Cílem práce je zhodnocení vypovídací schopnosti českého bonitně-bankrotního indexu IN05. Podstatnou náplní teoretické části práce je shrnutí dostupných poznatků o bonitních a bankrotních modelech jako o jednom z nástrojů finanční analýzy. Hlavní pozornost je …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of value and bankruptcy models and their ability to give a reliable report about company's financial health. Main aim of the thesis is to evaluate the enunciation of Czech index IN05. Theoretical part of thesis summarizes the findings of value and bankruptcy models, as one of the tools of financial analysis. The main attention is paid to index IN05, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Patrik Sieber
  • Oponent: Pavel Mikan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27763