Theses 

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí – Barbora Klusová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Barbora Klusová

Bachelor's thesis

Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí

The Influence of Building Act 183/2006 on Property Assessment

Abstract: Bakalářská práce na téma „Vliv zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) na oceňování nemovitostí“ popisuje stavební zákon a postup stavebních úřadů při povolování stavby, zaměřuje se na oceňování nemovitostí, jeho právní předpis, metody oceňování a jejich charakteristiku. Cílem práce je poukázat na spojitosti mezi stavebním zákonem a oceňováním nemovitostí a také jeho působení a ovlivnění hodnoty stavby. V práci je použit modelový příklad, jenž je průvodcem jednotlivými kapitolami.

Abstract: The Bachelor thesis themed "The Influence of Building Act No. 183/2006 on Appraising of the Real Estates" describes the building act and the procedure of the building office at the construction licencing, it aims at appraising of the real estates, its enactment, methods of appraising and their characteristics. The goal of the thesis is to point out to continuities between the building act and the appraising of the real estates and also its causation and influence of the value of the construction. There is a model example applied in the thesis and it is a guide through individual chapters.

Keywords: Stavební zákon, Modelový příklad, Oceňování nemovitostí, Oceňovací vyhláška, Územní plán

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Pavel Sýkora
  • Reader: Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 09:06, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz