Vincent Vilčko

Diplomová práce

Možnosti využitia sociálnych sietí v Public Relations

Využití sociálních sítí v Public Relation
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování situace na poli veřejných a byznys sociálních sítí ve světě i v České Republice. Představuje vybrané druhy softwaru určeného k implementaci ve firemním prostředí a následné zpracování relevantních dat získaných z těchto sítí. Ve druhé části se zaměřuje na oblast Public Relations v prostředí místních firem, zjišťuje možnosti ohodnocení přínosu odvětví …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the situation on the field of public business and social networks in the world and Czech Republic. It represents the types of software designed for implementation in a business environment and subsequent processing of the relevant data obtained from these networks. The second part focuses on the area of the Public Relations in the local business environment, identifying …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na analyzovanie situácie na poli verejných a biznis sociálnych sietí vo svete i v Českej Republike. Predstavuje vybrané druhy softwaru určeného na implementáciu vo firemnom prostredí a následné spracovanie relevantných dát získaných z týchto sietí. V druhej časti sa sústreďuje na oblasť Public Relations v prostredí miestnych firiem, zisťuje možnosti ohodnotenia prínosu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Molnár
  • Oponent: Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26396