Mgr. Denisa Bielová

Master's thesis

Generativita ve střední a starší dospělosti v souvislosti s osobnostními rysy

Generativity in middle and older adulthood in relation to personality traits
Abstract:
Cílem této práce bylo na základě teoretických a empirických podkladů prozkoumat a popsat vztah mezi generativitou a osobnostními rysy u jedinců ve střední a starší dospělosti. V návaznosti na tuto tématiku jsme se zabývali také genderovými rozdíly. Výzkumný vzorek tvořilo 144 respondentů ve věku od 45 do 60 let. Míru generativního zájmu jsme měřili pomocí Loyola Generativity Scale (LGS), míru generativního …more
Abstract:
The aim of this study was to explore and describe the relationship between generativity and personality traits of people in middle and older adulthood based on theoretical and empirical evidence. Following this theme, we have also dealt with gender differences. The research group consisted of 144 respondents aged from 45 to 60 years. The rate of generative concern has been measured by Loyola Generativity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta