Bc. Hana Šůstková

Diplomová práce

Životní styl a hodnotová orientace žáků na 2. stupni ZŠ

Lifestyle and value orientation of students on the second level of elementary school
Anotace:
Moje diplomová práce pojednává o životním stylu a hodnotové orientaci žáků na 2. stupni základní školy. Životní styl je však téma velmi široké, a proto jsem se zaměřila jen na některé jeho důležité složky. Patří k nim především problematika výživy, volného času a některých sociálně patologických jevů. Se životním stylem samozřejmě souvisí i hodnotová orientace, a proto se i ta stala předmětem mého …více
Abstract:
My thesis is focused on life style and value orientation of students at second level of elementary school. Life style is a very broad topic, so I handle only with some important parts of it. These parts include topics such as nutrition, free time and social pathology. With life style, there is of course connection with value orientation which is the main subject of my thesis. The most important pieces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivan Holý
  • Oponent: PhDr. Jiří Nolč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy