Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.

Doctoral thesis

Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments

Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments
Abstract:
Cílem této práce bylo prozkoumat problematiku 3D zobrazení v interaktivních virtuálních geografických prostředích (VGEs). Hlavní pozornost byla věnována zhodnocení toho, jak stereoskopické 3D zobrazení ovlivňuje identifikaci nadmořských výšek ve virtuálních geografických prostředích, s přihlédnutím k aspektu interakce s těmito terény. 3D zobrazení byla prezentována periferním zařízením poskytujícím …more
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the topic of 3D visualization in interactive virtual geographic environments (VGEs). The main focus was on evaluating the effect of stereoscopic 3D technology in how people judge elevation in a virtual geographic terrain and observing how these terrains are interacted with. A 3D visualization was presented to participants in an experiment with a peripheral device …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2020
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D., PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta