Mgr. Blanka Langerová

Diplomová práce

Problematika výuky předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ

Education of music on basic school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky hudební výchovy na prvním stupni základní školy a je rozdělena do tří částí. V první části je hudební výchova nastíněna v teoretické rovině. Jsou zde popsány části hudební výchovy, které patří do programu vzdělávání. Další kapitoly se blíže zaměřují na připravenost a schopnost učitele dobře vyučovat hudební výchovu. Následuje popis struktury hodin, včetně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of teaching music education at primary school and consists of three parts. The first part describes the theory of music education. The parts of music education that belong to the education program are described here. The following chapters are focused on the readiness and ability of the teacher to teach music education properly. This is followed by description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta