Bc. Jana Kočí

Diplomová práce

Cesty informací k seniorům

Ways of pensioners getting informed
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na seniory a informace. Výzkumný vzorek kvantitativního dotazníkového šetření tvořili senioři žijící jak v domácím prostředí, tak i v domovech pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, jak současná starší generace přichází k informacím jakéhokoliv druhu. Předmětem práce je zjištění zdrojů, které senioři využívají k získávání informací, míst a osob, které jim je poskytují a …více
Abstract:
The thesis focuses on the ways how pensioners get informed. The research sample of quantitative survey consisted of both pensioners living at their homes and in homes for the elderly. The goal of the thesis was to find out how the elderly generation today gets information of any kind. The subject of the thesis is to identify the sources pensioners use to get informed, the places and people providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renata Živorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii