Bc. Jiří Hůzl, DiS.

Bakalářská práce

Oceňování pro stanovení pojistné hodnoty

Valuation for Determining the Insurance Value
Anotace:
Základním a hlavním cílem bakalářské práce je přiblížení oceňování v pojišťovnictví a jeho průběh. Věnoval jsem se pojišťovnictvím v České republice, dále rozsáhlejšímu vysvětlení pojmů, které se objevují v pojišťovnictví a zároveň také při oceňování. V mé práci jsem se zabýval postupem pro stanovení pojistné hodnoty, metodami ocenění a jejich popisem. Dalším předmětem bakalářské mé práce je uvedení …více
Abstract:
The basic and main aim of this thesis is to approach the valuation of the insurance industry and its progress. I devoted myself to insurance in the Czech Republic, as well as extensive explanations of concepts that appear in both the insurance and valuation. In my work I dealt with the procedure for determining insurance value, valuation methods and their descriptions. Another object of my bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku