Kateřina Rigová

Bachelor's thesis

Podpora psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců - plavání

Support of Psychomotor Development of Newborn and Inflant - Swimming
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na psychomotorický vývoj novorozence a kojence a jeho podporu v průběhu vývoje. Kojenecké období je bráno za nejdůležitější a také nejrychlejší období našeho života. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsán vývoj novorozence. Je zde popis charakteristiky novorozence, změny percepce, schopnost učení, reflexy a vývoj jednotlivých smyslových …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the psycho-motor development of a new-born and an infant and his support in the process of development. Infancy is regarded as the most important and the quickest period of our life. Theoretical part is divided into three chapters. In the first chapter we can find the description of the newborn development. There is a descripti-on of the characteristic of a newborn, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zverejniť od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rigová, Kateřina. Podpora psychomotorického vývoje novorozenců a kojenců - plavání. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwifery