Dominika ŠPURKOVÁ

Bachelor's thesis

The Comparative Analysis of Humour in a Selected Episode of Doctor Who and the Projection into the Czech translation

A Commented Translation of Subtitles for the British TV Show Doctor Who
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to provide a comparative analysis of humour in a selected episode from the British TV show Doctor Who. The episode features the character of William Shakespeare and provides therefore interesting examination of contrast between Elizabethan England and modern era which as the main source of contrast in the given episode. The thesis includes comparative analysis done …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zpracování komparativní analýzy humoru ve vybrané epizodě populárního britského seriálu Doctor Who. V této epizodě je jednou z postav William Shakespeare, což umožňuje průzkum kontrastu alžbětinské doby a moderní éry, který je hlavním zdrojem humoru v této vybrané epizodě. Tato práce obsahuje komparativní analýzu, která byla vytvořena z více pohledů. První pohled je subjektivní …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Veronika Sejkorová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPURKOVÁ, Dominika. The Comparative Analysis of Humour in a Selected Episode of Doctor Who and the Projection into the Czech translation. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta