Mgr. Alžběta Matoušková

Bakalářská práce

Komunikační schopnost dětí v přípravné třídě

The communication ability of children in the praparatory class
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o úrovni komunikačních schopností dětí v přípravné třídě. Jsou zde vymezeny pojmy komunikace, komunikační schopnost, předškolní věk a přípravná třída. Výzkumné šetření srovnává stav výslovnosti, slovní zásoby, porozumění řeči, analýzy slov, gramatické roviny jazyka, souvislého vyjadřování a přednesu básně u konkrétního vzorku dětí na počátku docházky do přípravné třídy a …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the level of communication skills of children in the preparatory class. There are defined the concepts of communication, the communication ability of pre-school age and preparatory class. Research investigation compares the status of the pronunciation, vocabulary, understanding speech, analysis of words, grammatical language, continuos expression and recite poems for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta