Theses 

Finanční řízení neziskové organizace – Michaela ROTTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela ROTTOVÁ

Bakalářská práce

Finanční řízení neziskové organizace

Financial management of a non-profit organization

Financial management of a non-profit organization

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací a jejich finančního řízení. Teoretická část je věnována obecné legislativě a popisu jednotlivých typů nestátních neziskových organizací. Dále je popsáno finanční řízení neziskových organizací a jeho důležité součásti plánování, rozpočet a fundraising. Následuje definování příspěvkových organizací a jejich fungování a financování. Druhá část práce je zaměřena na analýzu konkrétní základní školy, která obsahuje zhodnocení financování školy, analýzu a popis účetního systému, který je ve škole používán, rozbor účetních výkazů a následné vyhodnocení efektivity finančního řízení. V práci byl využit model KAMF pro posouzení efektivity financování subjektu. Závěr práce přináší celkové zhodnocení a doporučení, jak zvýšit příjmy vybrané základní školy.

Abstract: The bachelor's thesis deals with issues of non-profit organisations and theirs financial management. The theoretical part is dedicated to general legislativ and description of particular types of non-governmental organisations. Further is described a financial management of non-profit organisations and its important parts planning, budget and fundraising. Follows a definition of semi-budgetary organisations and theirs working and funding. The second part of thesis is focused on analysis of specific primary school. The analysis contains an evaluation of funding of this school, an analysis and description of accounting system, which is used in this school, a parsing of financial statements and a follow evaluation of effectiveness of financial management. In the thesis was used the model KAMF for an assessment of effectiveness of funding of subject. The end of the thesis brings a summary and a suggestion, how to increase incomes of a choosed primary school.

Klíčová slova: nestátní nezisková organizace, fundraising, příspěvková organizace, rozpočet, financování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66731 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ROTTOVÁ, Michaela. Finanční řízení neziskové organizace. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz