Theses 

Reálné gymnázium v České Třebové - architektura Aloise Dryáka – Mgr. Tereza Zajíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Zajíčková

Bachelor's thesis

Reálné gymnázium v České Třebové - architektura Aloise Dryáka

Gymnasium in Česká Třebová - architectur of Alois Dryák

Anotácia: Reálné Gymnázium v České Třebové - Architektura Aloise Dryáka Tématem mé Bakalářské diplomové práce je moderní architektura - školská veřejná budova - Gymnázium v České Třebové z počátku 20. st. Jedná se o budovu vyprojektovanou pražským architektem Aloisem Dryákem, který v tomto městě, daleko od své domoviny, zrealizoval svůj další objekt - Vyskočilovu vilu. Gymnázium bylo vybudováno mezi léty 1911 - 1915. Jedná se o budovu navrženou v duchu modernismu. Alois Dryák tu čerpal inspiraci v geometrické a rostlinné secesi a v tektonických principech zakladatele moderní architektury u nás Jana Kotěry. Jak v exteriéru, tak i v interiéru se střídmě střídají stylizované florální motivy s geometrickými a klasickými a stejně tak kulaté prvky s pravoúhlými. Má práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První se snaží nastínit historii výstavby gymnázia a podává její zevrubný popis. Druhá se snaží stavbu zanalyzovat a začlenit ji do generace moderních architektů počátku 20. st. Také se snaží zanalyzovat tvůrčí vývoj užití dekorativních prvků Aloise Dryáka. K tomu dopomohla komparace se dvěma dalšími Dryákovými pracemi - Kladenské Gymnázium a již zmíněná Vyskočilova vila v České Třebové. Celkovým cílem této práce bylo podat souhrnný pohled na dosud neprobádané a nepublikované Dryákovo dílo, jak po umělecké, tak i po historické stránce a také upozornit širší publikum na jeho neuhasínající uměleckou a estetickou hodnotu.

Abstract: Gymnasium in Česká Třebová - Architecture of Alois Dryák My work is about gymnasium, which is situated in small town called Česká Třebová. Building was designed by architect Alois Dryák from Prague. Building was realized in 1911 - 1915. Alois Dryák was inspirated with geometric and vegetable decorative style. In this project he alternated stylized vegetable, geometric and classicist motives in interior and on facade.

Kľúčové slová: Reálné gymnázium, Česká Třebová, architekt Alois Dryák, stavba v duchu modernismu počátku 20. st.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 05:36, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz