Tinashe Mudavanhu

Master's thesis

Purchasing Power Parity (PPP) Deviations: The case of Zimbabwe and it’s five neighbouring countries (1997 – 2016).

Odchylky parity kupní síly (PPS): Případ Zimbabwe a pěti sousedních zemí (1997–2016)
Abstract:
Ekonomický pokles v Zimbabwe se projevil několika způsoby, například formou přetrvávajícího obchodního deficitu. Tato situace se netýká pouze Zimbabwe, jelikož se obchodní nerovnováha rozšiřuje i do sousedních zemí. Účelem této studie je zjistit, zda odchylky parity kupní síly (dále PPS) mohou být použity k řízení bilaterálních obchodních bilancí takovým způsobem, aby dotčené strany měly z obchodu …more
Abstract:
Economic decline in Zimbabwe has manifested in several ways, one of which is in the form of persistent trade deficits. This is not unique to Zimbabwe alone, with trade imbalances also extending to its neighbouring countries. The purpose of this study is to investigate whether PPP deviations can be used to manage bilateral trade balances in such a way that parties concerned benefit from the trade proportionally …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
  • Reader: Petr Rozmahel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management